κατ'ευθείαν

Μεταφράσεις

κατ'ευθείαν

straightaway
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close