κατ' αρχάς

Μεταφράσεις

κατ' αρχάς

beginning, initially
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close