κατ' αρχήν

Μεταφράσεις

κατ' αρχήν

in principle
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close