κατάγομαι

Μεταφράσεις

κατάγομαι

(ka'taɣome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
προέρχομαι κατάγομαι από την Αθήνα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close