κατάκοιτος

Μεταφράσεις

κατάκοιτος

bedridden
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close