κατάλληλα

Μεταφράσεις

κατάλληλα

adéquatement, correctementبِشَكْلٍ مُنَاسِبřádněkorrektrichtigproperlycorrectamentekunnollaispravnocorrettamente適切に적절하게op de juiste manierpå rett måtewłaściwiepropriamenteнадлежащим образомpå rätt sättอย่างถูกต้องdoğru dürüstmột cách đúng đắn适当地 (ka'talila)
επίρρημα
όπως πρέπει, σωστά είμαι κατάλληλα ντυμένος κατάλληλα διαμορφωμένος χώρος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close