κατάλογος απογραφέντων αντικειμένων

Μεταφράσεις

κατάλογος απογραφέντων αντικειμένων

جَرْدٌ

κατάλογος απογραφέντων αντικειμένων

inventář

κατάλογος απογραφέντων αντικειμένων

opgørelse

κατάλογος απογραφέντων αντικειμένων

Inventar

κατάλογος απογραφέντων αντικειμένων

inventory

κατάλογος απογραφέντων αντικειμένων

inventario

κατάλογος απογραφέντων αντικειμένων

inventaario

κατάλογος απογραφέντων αντικειμένων

inventaire

κατάλογος απογραφέντων αντικειμένων

inventar

κατάλογος απογραφέντων αντικειμένων

inventario

κατάλογος απογραφέντων αντικειμένων

目録

κατάλογος απογραφέντων αντικειμένων

품목 일람

κατάλογος απογραφέντων αντικειμένων

inventaris

κατάλογος απογραφέντων αντικειμένων

liste

κατάλογος απογραφέντων αντικειμένων

inwentarz

κατάλογος απογραφέντων αντικειμένων

inventário

κατάλογος απογραφέντων αντικειμένων

опись

κατάλογος απογραφέντων αντικειμένων

inventarieförteckning

κατάλογος απογραφέντων αντικειμένων

รายการสิ่งของ

κατάλογος απογραφέντων αντικειμένων

envanter

κατάλογος απογραφέντων αντικειμένων

bản kiểm kê

κατάλογος απογραφέντων αντικειμένων

存货
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close