κατάλοιπα

Μεταφράσεις

κατάλοιπα

detritus
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close