κατάλοιπο

Μεταφράσεις

κατάλοιπο

remnant, vestige, remainder (ka'talipo)
ουσιαστικό ουδέτερο
ίχνος, απομεινάρι τα κατάλοιπα του παρελθόντος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close