κατάλυμα

Μεταφράσεις

κατάλυμα

Dach, Obdach, Unterkunftlodging, shelter, accommodationmorada (ka'talima)
ουσιαστικό ουδέτερο
προσωρινό μέρος για ύπνο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close