κατάλυμα

Μεταφράσεις

κατάλυμα

Dach, Obdach, Unterkunftlodging, shelter, accommodationmorada (ka'talima)
ουσιαστικό ουδέτερο
προσωρινό μέρος για ύπνο
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close