κατάλυση

Αναζητήσεις σχετικές με κατάλυση: καταλύω
Μεταφράσεις

κατάλυση

abolition
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close