κατάμουτρα

Μεταφράσεις

κατάμουτρα

(ka'tamutra)
επίρρημα
λέω ακριβώς αυτό που σκέφτομαι
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close