κατάπληξη

Μεταφράσεις

κατάπληξη

étonnement, admiration

κατάπληξη

stupor
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close