κατάσταση

Μεταφράσεις

κατάσταση

state, situation, condition, statement, statusétat, situation, conditionZustand, Situationحال, حَالَةsituace, stavbetingelse, situationcondición, estado, situaciónkunto, tilannesituacija, stanjecondizione, situazione状態, 状況상황, 조건conditie, situatiesituasjon, tilstandsytuacja, warunekcondição, situaçãoситуация, условиеsituation, villkorสถานการณ์, สภาวะdurum, koşulđiều kiện, hoàn cảnh情况, 条件 (ka'tastasi)
ουσιαστικό θηλυκό
1. συνθήκες δύσκολη κατάσταση η οικονομική κατάσταση
2. διάθεση η ψυχολογική κατάσταση
3. κατάλογος κατάσταση μελών
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close