κατά μεγάλο μέρος

Μεταφράσεις

κατά μεγάλο μέρος

إِلَى دَرَجَةٍ كَبِيرَةٍ

κατά μεγάλο μέρος

převážně

κατά μεγάλο μέρος

overvejende

κατά μεγάλο μέρος

weitgehend

κατά μεγάλο μέρος

largely

κατά μεγάλο μέρος

en buena parte

κατά μεγάλο μέρος

suurimmaksi osaksi

κατά μεγάλο μέρος

principalement

κατά μεγάλο μέρος

ponajviše

κατά μεγάλο μέρος

ampiamente

κατά μεγάλο μέρος

主として

κατά μεγάλο μέρος

대부분

κατά μεγάλο μέρος

grotendeels

κατά μεγάλο μέρος

overveiende

κατά μεγάλο μέρος

w wielkiej mierze

κατά μεγάλο μέρος

em grande parte

κατά μεγάλο μέρος

в значительной степени

κατά μεγάλο μέρος

till stor del

κατά μεγάλο μέρος

โดยส่วนใหญ่

κατά μεγάλο μέρος

yaygın bir şekilde

κατά μεγάλο μέρος

ở mức độ lớn

κατά μεγάλο μέρος

主要地
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close