κατά τη διάρκεια

Μεταφράσεις

κατά τη διάρκεια

أَثْناءَ

κατά τη διάρκεια

během

κατά τη διάρκεια

i løbet af / om

κατά τη διάρκεια

während

κατά τη διάρκεια

during

κατά τη διάρκεια

durante

κατά τη διάρκεια

aikana

κατά τη διάρκεια

pendant

κατά τη διάρκεια

tijekom

κατά τη διάρκεια

durante

κατά τη διάρκεια

・・・の間中ずっと

κατά τη διάρκεια

...동안

κατά τη διάρκεια

tijdens

κατά τη διάρκεια

i løpet av

κατά τη διάρκεια

podczas

κατά τη διάρκεια

durante

κατά τη διάρκεια

в течение

κατά τη διάρκεια

under

κατά τη διάρκεια

ในระหว่าง

κατά τη διάρκεια

süresince

κατά τη διάρκεια

trong suốt

κατά τη διάρκεια

在...期间
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close