κατέρχομαι

Μεταφράσεις

κατέρχομαι

يَهْبُطُ

κατέρχομαι

klesnout

κατέρχομαι

falde

κατέρχομαι

herunterkommen

κατέρχομαι

come down

κατέρχομαι

bajar

κατέρχομαι

pudota

κατέρχομαι

descendre

κατέρχομαι

sniziti se

κατέρχομαι

scendere

κατέρχομαι

降りてくる

κατέρχομαι

하락하다

κατέρχομαι

dalen

κατέρχομαι

gå ned

κατέρχομαι

obniżyć się

κατέρχομαι

descer

κατέρχομαι

уменьшаться

κατέρχομαι

komma ner

κατέρχομαι

ลงมา

κατέρχομαι

aşağıya inmek

κατέρχομαι

giảm

κατέρχομαι

下来
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close