κατήγορος

Μεταφράσεις

κατήγορος

prosecutor, prosecution
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close