καταβιβάζω

Μεταφράσεις

καταβιβάζω

abaisser
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close