καταβροχθίζω

Μεταφράσεις

καταβροχθίζω

devour, gobbleingurgiter (katavro'xθizo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
τρώω με βουλιμία
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close