καταγής

Μεταφράσεις

καταγής

underfootfodepod nohama (kata'ʝis)
επίρρημα
στο έδαφος πέφτω καταγής
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close