καταγγελία

Μεταφράσεις

καταγγελία

accusation, charge, denunciationaccusation, chargeBeschwerdedenunciaжалобаklachtskargi投诉投訴stížnostklage苦情불만klagomålร้องเรียน (katanɟe'lia)
ουσιαστικό θηλυκό
μήνυση
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close