καταγράφω

Μεταφράσεις

καταγράφω

enregistrer, comptabiliser, transcrire, notererfassen, aufzeichnen, notierenrecord, minute, make a note of, note downيُدَوِّنُ, يُسَجِّلُpoznamenat si, zaznamenatnotere ned, optegneapuntar, registrar, registromerkitä muistiinzabilježiti, zapisatiannotare, registrare書き留める, 記録する기록하다, 메모하다noteren, vastleggennotere, registrerezaewidencjonować, zanotowaćanotar, registar, registrarзаписыватьanteckna, föra protokollจดลงไป, บันทึกkaydetmek, not almakghi chép lại, ghi lại记录, 记下記錄запис (kata'ɣrafo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
γράφω, σημειώνω καταγράφω εμπορεύματα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close