καταγραφή

Μεταφράσεις

καταγραφή

transcriptionminute, recordregistrazione (kataɣra'fi)
ουσιαστικό θηλυκό
σημείωση στοιχείων ή γεγονότων
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close