καταδίδω

Μεταφράσεις

καταδίδω

(kata'ðiðo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
κατηγορώ κπ σε κπ αρχή
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close