καταδαπανώ

Μεταφράσεις

καταδαπανώ

dissipate, squander
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close