καταδεικνύω

Μεταφράσεις

καταδεικνύω

demonstrieren

καταδεικνύω

demonstrate, proclaim
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close