καταδεχτικότητα

Μεταφράσεις

καταδεχτικότητα

condescension
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close