καταδυνάστευση

Μεταφράσεις

καταδυνάστευση

oppression
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close