καταδότης

(προωθήθηκε από καταδότρια)
Μεταφράσεις

καταδότης

(kata'ðotis) αρσενικό

καταδότρια

délateurfink, grass, informer, snitch (kata'ðotria) θηλυκό
ουσιαστικό
προδότης
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close