καταδύομαι

Μεταφράσεις

καταδύομαι

dive, plungeplonger (kata'ðiome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
βουτάω βαθιά στο νερό
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close