καταδύτης

(προωθήθηκε από καταδύτρια)
Μεταφράσεις

καταδύτης

(kata'ðitis) αρσενικό

καταδύτρια

(kata'ðitria) θηλυκό
ουσιαστικό
αυτός που βουτάει μέχρι το βυθό των νερών
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close