καταθέτω

Μεταφράσεις

καταθέτω

deposit, submit, testify (kata'θeto)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
1. κάνω κατάθεση σε αρχή καταθέτω μήνυση
2. βάζω σε λογαριασμό καταθέτω χρήματα καταθέτω το μισθό μου
3. τα παρατάω
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close