καταιγισμός

Μεταφράσεις

καταιγισμός

hail, volley
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close