κατακλύζομαι

Μεταφράσεις

κατακλύζομαι

bombard (kata'klizome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close