κατακρατώ

Μεταφράσεις

κατακρατώ

keep
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close