κατακόρυφα

Μεταφράσεις

κατακόρυφα

(kata'korifa)
επίρρημα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close