καταλαβαίνω

Μεταφράσεις

καταλαβαίνω

verstehen, erfassenunderstand, see, gatherentender, comprendercomprendre, pigercapire, comprendereيَفْهَمُrozumětforståymmärtäärazumijeti理解する이해하다begrijpenforståzrozumiećentenderпониматьförståเข้าใจanlamakhiểu理解Разбирам (katala'veno)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
1. βγάζω νόημα Δεν καταλαβαίνω τι λέει. καταλαβαίνω μια λέξη
2. έχω ιδέα, γνωρίζω κάπως Δεν καταλαβαίνω από μαθηματικά.
3. βγάζω Δεν καταλαβαίνω τα γράμματά της.
4. συνειδητοποιώ Χωρίς να το καταλάβω, τον πρόσβαλα.
5. έχω κατανόηση Καταλαβαίνω τον πόνο σου.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close