καταλύτης

Μεταφράσεις

καταλύτης

catalyst, catalytic converter

καταλύτης

catalyseur, pot catalytique

καταλύτης

katalyzátor

καταλύτης

katalysator

καταλύτης

Abgaskatalysator

καταλύτης

catalizador

καταλύτης

katalysaattori

καταλύτης

katalitički pretvornik

καταλύτης

convertitore catalitico

καταλύτης

触媒コンバーター

καταλύτης

촉매 변환 장치

καταλύτης

katalysator

καταλύτης

katalysator

καταλύτης

katalizator

καταλύτης

katalysator

καταλύτης

อุปกรณ์ที่ช่วยลดสารเป็นพิษในท่อไอเสีย

καταλύτης

katalitik dönüştürücü

καταλύτης

bộ xúc tác lọc khí thải

καταλύτης

催化转化器
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close