καταλύω

Μεταφράσεις

καταλύω

abolish, lodge
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close