καταμερισμός

Μεταφράσεις

καταμερισμός

divisioneDivizeDivisiondivisãodivisionDivisionDivisiondivisión (katameri'zmos)
ουσιαστικό αρσενικό
μοιρασιά o καταμερισμός καθηκόντων
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close