κατανεύω

Μεταφράσεις

κατανεύω

nod
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close