κατανικώ

Μεταφράσεις

κατανικώ

vanquish (katani'ko)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
δαμάζω, επιβάλλομαι κατανικώ το φόβο μου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close