κατανοώ

Μεταφράσεις

κατανοώ

erfassenunderstand, see, appreciateРазбирам (katano'o)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
1. καταλαβαίνω κατανοώ ένα κείμενο
2. μπαίνω στη θέση του άλλου Κατανοώ τις δυσκολίες σου.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close