καταντώ

Μεταφράσεις

καταντώ

end up, reduce
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close