καταπάνω

Μεταφράσεις

καταπάνω

(kata'pano)
επίρρημα
πάνω σε κπ ορμάω πέφτω καταπάνω σε κπ
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close