καταπίστευση

Μεταφράσεις

καταπίστευση

fidéicommis
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close