καταπακτή

Μεταφράσεις

καταπακτή

trap doorHatch艙口ハッチฟักescotilla舱口Люк해치 (katapa'kti)
ουσιαστικό θηλυκό
πόρτα στο δάπεδο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close