καταπείζω

Μεταφράσεις

καταπείζω

давить
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close