καταπιέζω

Μεταφράσεις

καταπιέζω

oppress, repressoppresser, opprimerלדכא (katapi'ezo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
τυραννάω
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close